Пајаци
2024-04-12 15:48:00

Најчести локацииПајаците како инсекти можат да опстанат и да се множат и во суви и во влажни места,различни ќошеви или пак подрумски простории.Како еден пајак се храни?Пајаците за да опстанат треба да има и други инсекти од коишто тие ќе се хранат и со тоа ќе се размножуваат.Колкава опасност има ...

Види повеќе...
Силверфиш
2024-04-12 15:47:00

Карактеристики на силверфишТие се мали инсект кои имаат нијанса на сива боја,се движат како риби и најчесто се наоѓаат во тоалетите.Тие спаѓаат во видот на Animalia.Дали се опасни по нашето здравје?Иако не носат некои тешки заразни болести,тие сепак можат да бидат опасни по нашето здравје поради ...

Види повеќе...
Стеници
2024-04-12 15:46:00

Што се тоа Стеници, каде можеме да ги сретнеме и како да се заштитиме на правилен начин ?Стениците веројатно го добиле своето име од нивната навика да се засолнат во креветите и да се хранат со крвта на луѓето додека тие спијат.Стениците се хранат само со крв и мора да имаат редовни оброци со крв ...

Види повеќе...
Мравки
2024-04-12 15:45:00

Видови на мравки и нивното потеклоМравките се еусоцијални инсекти од фамилијата Formicidae и заедно со сродните оси и пчели, припаѓаат на редот Hymenoptera. Мравките се појавуваат во фосилните записи, ширум светот во значителна разновидост уште од најраните периоди на човештвото.Постојат повеќе ...

Види повеќе...
Муви
2024-04-12 15:44:00

Мувите се двокрилни инсекти коишто најчесто ги има во домаќинствата.Како доаѓа до нивната појава?Мувите како двокрилни инсекти можат да влезат без никаков проблем преку отворена врата или пак прозорец,но има и случаи каде што влегуваат преку некаков вид на транспорт, најчесто кутии,кога ќе влезат ...

Види повеќе...
Комарци
2024-04-12 15:43:00

Како и на кој начин се хранат комарцитеКомарците користат издишен јаглерод диоксид, телесни мириси и температура и на тој начин ги следат своите жртви до нивните домови. Само женските комарци имаат делови од устата неопходни за цицање крв. Кога каснуваат со нивниот пробосцис, тие прободуваат две ...

Види повеќе...
Глодари
2024-04-12 15:41:00

Глодарите се цицачи, тие се претпознатливи по нивните заби(секачи) кои постојано растат на горната и долната вилица.Има преку 2000 глодари но најпроблематични и најраспространети се глушецот и стаорецот.Глушецот како глодарГлушецот е доста распоространет во нашата околина,се карактеризира по ...

Види повеќе...
Бубашваби
2024-04-12 15:40:00

Бубашвабите и лебарките се мали инсекти коишто се препознатливи по нивната боја и по нивните рамни овални тела,бубшвабите знаат да бидат мрсни на допир, тоа е во зависност од температурата во која живеат.Тие имаат шест нозе кои им овозможуваат брзо да се движат во секое поле.Постојат повеќе видови ...

Види повеќе...
Болви
2024-04-12 15:27:00

Карактеристики на болвитеБолвите се многу мали и ситни инсекти кои не надминуваат 5 милиметри од нивната големина.Имаат големи нозе и можност да скокаат и до неколку метри.Нивната обвивка е доста тврда и тешко се стискаат со прсти.Бојата им е кафено-црвенкаста. Како најчесто се наоѓаат во ...

Види повеќе...